کادر مدیریتی

مدیریت

کادر مدیریتی

--------------------------------------------------------------------------------

مدیر عامل مجموعه

نام: سرکار خانم دکتر زهرا پورجعفر

سمت: رییس هیئت مدیره

تحصیلات: دکتری تخصصی

توضیحات:

سخن مدیریت

ما بر این باوریم که توسعه ی شرکت جز با اتکا به منابع انسانی توانمند و متخصص و همچنین استفاده از دانش روز دنیا تحقق نخواهد یافت. در همین راستا تلاش در جهت مشتری مداری، ارتقای کیفیت خدمات، رضایت کارکنان و تامین منافع استفاده کنندگان از محصولات و خدمات ارائه شده، نه یک شعار، که برای ما یک اعتقاد و باور است

قائم مقام مدیریت

نام: جناب آقای سید اصغر علوی

سمت: قائم مقام مجموعه نماگلس

تحصیلات: لیسانس مدیریت مالی

مدیر داخلی

نام: جناب آقای سید محمد علوی

سمت: مدیر داخلی کارخانه میناگران

تحصیلات: لیسانس مدیریت

مدیر داخلی

نام: سرکار خانم منا حقدوست

سمت: مدیر داخلی کارخانه نگین سدان

تحصیلات: لیسانس مدیریت بازرگانی